herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

12.05.2020

13:50

1(1)

!

24.03.2020

09:00

1(1)

-

13.03.2020

11:45

SlideshowDomKulturyMalechowo

!

13.03.2020

10:57

2(2)

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

19.01.200714:27

Adres:

Urząd Gminy w Malechowie

Malechowo22A

76-142 Malechowo

pokój 113 

 Telefon w godzinach pracy:
 

94 3140 561 lub 943140 580;

7.15 do 15.15 w czwartki 7.00 do 16.00 

 Telefony po godzinach pracy:
 

668 387 417

660 726 975

 Fax przez całą dobę:

94 3184 305

 E-mail:

gcr@malechowo.pl 

 
 

Gminne Centrum Zarządzania  Kryzysowego jest komórką organizacyjną  urzędu gminy oraz stałym elementem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego   (GZZK), podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy. GCZK realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i  obrony cywilnej wynikające z odpowiednich ustaw, rozporządzeń i zarządzeń wykonawczych, a także realizuje zadania własne gminy.

 
Zadania Gminnego Centrum Zarządzania  Kryzysowego:

1)       pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2)       współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów  administracji publicznej;
3)       nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4)       współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5)       współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6)       realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 
Współpraca GCZK z ludnością gminy w zakresie wykrywania zagrożeń.

         Współpraca GCZK z ludnością gminy w zakresie wykrywania zagrożeń  i wczesnego ostrzegania polega na natychmiastowym podjęciu zgłoszeń i uruchomieniu niezbędnych działań celem ograniczenia skutków zagrożeń, zagrożeń w niektórych przypadkach również na eliminowaniu ich przyczyn.

Każdy  Obywatel ma prawo zgłaszać bezpośrednio do  GCZK fakty skutkujące zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego, środowiska naturalnego, a także mogące powodować znaczne straty materialne.
 
 

GCZK przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

- niewłaściwości w przewozach toksycznych środków przemysłowych, niebezpiecznych substancji  chemicznych przez obszar gminy;
- wszelkich objawów terroryzmu;
- ciężkich w skutkach katastrof komunikacyjnych ( kołowych, kolejowych, i lotniczych);
- wypadków komunikacyjnych  z rozszczelnieniem cystern i zbiorników chemicznych;
- nieodpowiedzialnego działania na gromadzeniu odpadów, pojemników  z substancjami  chemicznymi niewiadomego rodzaju i pochodzenia;
- rozszczepienia instalacji gazowej grożącej wybuchem;
- wszelkich katastrof  budowlanych, zagrożeń związanych z powodzią, a także rozległymi pożarami.
 

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku