herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

12.05.2020

13:50

1(1)

!

24.03.2020

09:00

1(1)

-

13.03.2020

11:45

SlideshowDomKulturyMalechowo

!

13.03.2020

10:57

2(2)

Atrakcyjność krajobrazowa

04.01.200709:56

Powierzchnia gminy, ogółem wynosząca 22.663 ha, ukształtowana głównie wskutek działalności lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych, jest zróżnicowana pod względem wysokości i występujących form urzeźbienia. To zróżnicowanie stanowi o ogólnie wysokiej atrakcyjności krajobrazowej gminy.

Część gminy wysunięta najbardziej na północ, jej fragment  północno - zachodni to mało zróżnicowane pod względem urzeźbienia obszary, które geomorfologicznie stanowią płaskie lub lekko faliste powierzchnie wysoczyzny morenowej (morena denna), wznoszącej się na wysokościach 20 - 50 m n.p.m. W części północno - wschodniej wysokości wzrastają do poziomu 50- 70 m n.p.m, a teren (wysoczyznowy) staje się silniej skonfigurowany. W pobliżu wschodniej granicy wysoczyzna stromo opada i tworzy krawędź doliny wykorzystywanej obecnie przez rzekę Reknicę (Rakówkę), odprowadzającą wody do Ścięgnicy.

Część centralną gminy wypełnia szeroka, malownicza dolina rzeki Grabowej, stanowiąca dawny szlak odpływu wód roztopowych, pochodzących z topniejącego lodowca. Dolina maksymalnie osiąga szerokość ponad 2,5 km (najszerszy odcinek w okolicach Malechowa) i głębokość powyżej 30 m (strome, wysokie zbocza doliny w części wschodniej, gdzie dolina jest węższa). Dno doliny zalega w przedziale wysokości: poniżej 30 m n.p.m. w okolicach Nowego Żytnika, po ok. 8 m n.p.m  w okolicach Przystaw, Grabowa.

Urozmaicona pod względem wysokościowym i geomorfologicznym jest część południowa gminy. Występują tutaj powierzchnie morenowe, a wśród nich charakterystyczne formy akumulacji czołowomorenowej oraz formy kemowe, związane z pomorską fazą zlodowacenia. Imponujące jest pasmo wzniesień czołowomorenowych w części południowo - wschodniej, przebiegające od wschodniej granicy gminy po okolice Lasek. W rejonie tym teren maksymalnie osiąga wysokość 143,1 m. W części południowo - zachodniej (poniżej doliny Grabowej) powierzchnię urozmaicają formy kemowe (pagóry, wzgórza). Najwyższa w tej okolicy Góra Ścina wznosi się na wysokość ok. 94 m. n.p.m.

W południowej części teren rozcina dolina Bielawy -wąska, rynnowa, o wysokich erozyjnych krawędziach (przebiega z południa na północ). Poza doliną Bielawy i wyróżnionymi wyżej dolinami rzek Grabowej, Reknicy, w obrębie gminy występują doliny drobniejszych cieków (w tym Zielenicy). Krajobraz dopełniają liczne jary, wąwozy, suche dolinki erozyjne.

Jak wynika z opisu powyżej, w obrębie gminy teren wznosi się na wysokościach od kilku m do powyżej 140 m n.p.m, zatem względna różnica wysokości przekracza tutaj 130 m. Najniższe wysokości występują w centralnym paśmie dolinnym Grabowej, wyżej wznosi się część północna, a najwyżej - najintensywniej urzeźbiona część południowa. W obrębie tych wyróżnionych trzech części generalnie większe wysokości występują po stronie wschodniej; teren skłania się ku zachodowi i północnemu zachodowi. Najwyższe spadki (często przekraczające 15 %), występują w obrębie pasm krawędziowych - na styku wysoczyzny z doliną Grabowej, również z doliną Reknicy, w obrębie wzniesień i obniżeń morenowych - w południowo - wschodnim fragmencie gminy.

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku