herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

12.05.2020

13:50

1(1)

!

24.03.2020

09:00

1(1)

-

13.03.2020

11:45

SlideshowDomKulturyMalechowo

!

13.03.2020

10:57

2(2)

Stan i funkcjonowanie gospodarki leśnej

09.01.200711:49

Gmina Malechowo należy do średnio zalesionych obszarów - wskaźnik lesistości wynosi 30,7 %. Według wykazu gruntów (stan na 1.01.2000 r.) powierzchnia lasów i gruntów leśnych (w rozumieniu ustawy o lasach) na terenie gminy wynosi 6958 ha, natomiast powierzchnia zadrzewień ok. 263 ha. Lasy zarządzane są głównie przez PGL Lasy Państwowe (94,5 % pow. lasów) reprezentowane przez trzy nadleśnictwa: Sławno, Polanów oraz Karnieszewice, których siedziby znajdują się poza terenem gminy.

Największy udział w zarządzaniu lasami terenu gminy ma nadleśnictwo Karnieszewice - ok. 2850 ha lasów. Pod zarządem Nadleśnictwa Polanów znajduje się ok. 1965 ha lasów, natomiast do Nadleśnictwa Sławno należy ok. 1770 ha lasów gminy. W zasięgu działania nadl. Sławno położona jest północna i północno-wschodnia część terenu gminy, w zasięgu nadl. Karnieszewice - część południowo-zachodnia, natomiast w granicach nadl. Polanów znajduje się południowo-zachodni fragment gminy (rys. nr 4).Wymienione nadleśnictwa posiadają plany urządzania obowiązujące na lata: 01. 01. 1997 - 31. 12. 2006, nadleśnictwo Sławno ma plan obowiązujący w okresie: 01. 01. 1999 - 31. 12. 2008.

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa (lasy osób fizycznych) posiadają uproszczone plany urządzania, sporządzone przy okazji planów dla nadleśnictw, obejmujące po kilka wsi, przy czym wieś Niemica ma plan urządzania na okres 1. 01. 2000 - 31. 12. 2009, pozostałe wsie na okres 1. 01. 1997 - 31. 12. 2006. Nadzór nad gospodarką leśną tych lasów sprawuje nadleśnictwo, w zasięgu którego znajduje się dana miejscowość.

Własność gruntów Lasy ha zadrz. ha
Grunty Zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa 224 186
Państwowe Gospodarstwo Leśne 6575 7
Pozostałe grunty Skarbu Państwa 15 3
Grunty komunalne 1 11
Grunty gmin i związków międzygminnych 1 11
Grunty osób fizycznych 133 56

Razem

6958 263

Według podziału przyrodniczo-leśnego (Trampler i inni, 1990), lasy gminy leżą w zasięgu I Krainy przyrodniczo-leśnej Bałtyckiej, przy czym lasy północnej części gminy w dzielnicy Pobrzeża Słowińskiego, mezoregionie równiny Słupskiej (Nadl. Karnieszewice i Sławno), natomiast lasy części południowej w dzielnicy Pojezierza Drawsko - Kaszubskiego, mezoregionie Wysoczyzny Polanowskiej (Nadl. Polanów).

 

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku