herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

-

21.03.2019

07:40

Slajd strona

-

19.03.2019

09:14

Kondolencje

-

12.03.2019

12:57

JarmarkWielkanocny2019

-

08.03.2019

07:05

SwietlicaKusice08032019

-

26.02.2019

14:14

Prow_leader26022019

Serwis informacyjno-usługowy dla firm

12.01.2019

08:23

BannerBiznesGovPL

czytaj więcej »

Zimowe utrzymanie dróg

01.12.2018

10:22

SlideshowZimoweUtrzymanieDrog

01.02.2018

15:12

Projekt - Kompetencje uczniow

Kategoria: aktualności

Odnaleziony właściciel psa

18.03.2019

08:56

image001W dniu  5 marca 2019 roku znaleziono psa w rejonie sklepu Lewiatan w miejscowości Ostrowiec, który ze względu na brak opiekuna został przewieziony do lecznicy weterynaryjnej w Darłowie. Przeprowadzone czynności w tym rozpytanie mieszkańców doprowadziły do ustalenia właściciela zwierzęcia, którym okazała się mieszkanka Ostrowca . W związku z popełnionym wykroczenia z art. 77 kodeksu wykroczeń właścicielka psa za brak zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia została ukarana na drodze postępowania mandatowego karą grzywny i zobowiązana do odbioru psa z lecznicy weterynaryjnej, a następnie zabezpieczenia podopiecznego przed niekontrolowanym opuszczaniem posesji gwarantującym bezpieczeństwo w miejscach publicznych.

czytaj więcej »

Odpady w postaci części samochodowych w rowie melioracyjnym

18.03.2019

08:54

image002W dniu 7 marca 2019  roku w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miejscowości Pękanino o porzuconych odpadach pracownicy Straży Gminnej udali się  w rejon miejscowości Pękanino. Na miejscu w rowie melioracyjnym opodal drogi gminnej Pękanino-Grabówko w rejonie fermy wiatrowej  strażnicy ujawnili odpady komunalne w postaci części samochodowych. Na miejscu dokonano przeszukania miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów, ewentualnie dokumentów pozostawionych przez sprawcę wykroczenia. Z miejsca oględzin sporządzono także dokumentację fotograficzną. Trwają czynności wyjaśniające w kierunku ustalenia i ukarania sprawcy porzuconych odpadów.

czytaj więcej »

Porzucone opony samochodowe na drodze gminnej.

26.02.2019

08:29

image001W dniu 20 lutego 2019 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili w pasie drogowym drogi gminnej Podgórki-Uniesław  miejsce nielegalnego porzucenia odpadów w postaci ogumienia samochodowego. Na miejscu przeprowadzono  przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalenia sprawców popełnionego wykroczenia. Przeprowadzone  czynności na obecnym etapie nie doprowadziły do ustalenia ewentualnego sprawcy/ów/ popełnionego wykroczenia. Trwają czynności w kierunku rozpytania i ustalenia ewentualnych świadków zaistniałego wykroczenia.

czytaj więcej »

Stan techniczny budynków

22.02.2019

08:28

image002W dniu 18 lutego 2019 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna ujawniła zrujnowaną nieruchomość w miejscowości Sulechowo. Na podstawie wizualnej lustracji ustalono, że obiekt znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym mogącym stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających wewnątrz jak i w jego sąsiedztwie.

Mając powyższe na uwadze Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował kolejne już wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwestii podjęcia stosownych decyzji w przedmiocie stanu technicznego ujawnionego zrujnowanego obiektu tym razem w miejscowości Sulechowo.

czytaj więcej »

Kontrole zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności przy trzymaniu psa.

22.02.2019

08:25

image001W dniu 7 lutego 2019 roku Straż Gminna w Malechowie prowadziła kontrole pod kątem respektowania przez właścicieli czworonogów przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Zgodnie z treścią § 15 do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy m.in. :

-zabezpieczenie nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta, a także lokali, w których przebywają zwierzęta, w sposób uniemożliwiający niekontrolowane wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.

Zgodnie z § 16 : na tereny przeznaczone do wspólnego użytku zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy wyprowadzać na uwięzi, a psy raz uznawanych za agresywne lub psy wzbudzające zagrożenie, także w kagańcu.

W związku z wcześniejszymi zgłoszeniami mieszkańców m. Niemica a dotyczącymi przebywania
w rejonie boiska piłkarskiego i rejonie szkoły psów bez dozoru ich właścicieli, Straż Gminna  około godz. 13.50 ujawniła w rejonie boiska psa, który następnie poruszał się drogą powiatową w kierunku szkoły. Przeprowadzone czynności wyjaśniające pozwoliły na ustalenie sprawcy wykroczenia którym okazał się mieszkaniec Niemicy. W stosunku do właściciela psa, który odmówił przyjęcia mandatu karnego w myśl art. 99  Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koszalinie.

czytaj więcej »

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14.02.2019

10:09

GospodarkaOdpadami(1)Wójt Gminy Malechowo zawiadamia, że w dniu 28.01.2019r. Rada Gminy Malechowo podjęła uchwałę nr V/35/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

czytaj więcej »

Nielegalne termiczne przekształcanie odpadów komunalnych na posesji.

06.02.2019

08:06

image003W dniu 1 lutego 2019 roku Straż Gminna w Malechowie w trakcie wykonywania czynności służbowych podjęła interwencję w stosunku do mieszkańca Sławna, który w rejonie posesji
w miejscowości Ostrowiec  spalał odpady komunalne pochodzące  między innymi z rozbiórki stolarki okiennej i drzwiowej. Tym samym właściciel posesji  dopuścił się nielegalnego termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów tj. o czyn z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o odpadach. Sprawca wykroczenia został ukarany grzywną na drodze postępowania mandatowego  i zobowiązany do uprzątnięcia wypalonych odpadów.

czytaj więcej »

„Zamarznięte zbiorniki wodne”

06.02.2019

08:02

image002W dniu 29 stycznia 2019 roku strażnicy Straży Gminnej w Malechowie w związku ze znacznym spadkiem temperatur patrolowali rejony zbiorników wodnych między innymi w okolicach miejscowości Krąg, Ostrowiec, Zalesie, Zielenica, Pękanino. Zamarznięte wody niejednokrotnie są ulubionym miejscem zabaw dzieci, ale również sposobem amatorskiego połowu ryb na lodzie. Szczególnie teraz, kiedy panują zmienne warunki atmosferyczne, a zbiorniki wodne są jeszcze zamarznięte istnieje realne zagrożenie załamania się lodu i utonięcia.

czytaj więcej »

Niepanowanie nad zwierzętami

06.02.2019

07:55

image001W dniu  17 stycznia 2019 roku w związku z kolejnym zgłoszeniem mieszkańców miejscowości Niemica pracownicy Straży Gminnej udali w rejon drogi powiatowej  gdzie ujawnili pozostawione bez dozoru błąkające się psy. Przeprowadzone czynności w tym rozpytanie mieszkańców doprowadziły do ustalenia właściciela zwierząt, którym okazał się mieszkaniec Niemicy. W związku z popełnieniem wykroczenia z art. 77 kodeksu wykroczeń właściciel za brak zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia został w dniu 21 stycznia 2019 roku ukarany na drodze postępowania mandatowego karą grzywny i zobowiązany do zabezpieczenia zwierząt przed niekontrolowanym opuszczaniem posesji gwarantującym bezpieczeństwo w miejscach publicznych.

czytaj więcej »

Wizyta Policjanta i Funkcjonariusza Straży Gminnej w PWD Laski

05.02.2019

11:20

image001W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem wychowankowie z PWD w Laskach wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszem policji i Straży Gminnej. Prowadzący spotkanie zwracali uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych, przypomnieli zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi czy zagrożenia płynące z sieci. Wychowankowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali bardzo dużo pytań. Spotkanie z funkcjonariuszami było bardzo ciekawe i wniosło dużo nowych informacji dla Lisków Urwisków.

czytaj więcej »
12345...405
  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku