herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

-

10.07.2019

11:56

Damian

SlideshowKanalizacjaNiemica

-

08.03.2019

07:05

SwietlicaKusice08032019

-

26.02.2019

14:14

Prow_leader26022019

Serwis informacyjno-usługowy dla firm

12.01.2019

08:23

BannerBiznesGovPL

czytaj więcej »

01.02.2018

15:12

Projekt - Kompetencje uczniow

Radosny świat przeszkolaka

01.02.2018

15:07

Projekt - Radosny swiat przedszkolaka

Projekt

31.01.2018

08:16

1

Kategoria: aktualności

10 LAT STRAŻY GMINNEJ

04.07.2019

15:56

i30 czerwca br. Straż Gminna w Malechowie obchodziła 10 lat swojego funkcjonowania. Straż Gminna w Malechowie została powołana i umiejscowiona
w strukturze Urzędu Gminy w dniu 30.06.2009 r. na mocy Uchwały nr XX/188/2008 Rady Gminy Malechowo jako organ ochrony porządku publicznego na terenie gminy, realizujący zadania administracyjno - porządkowe w zakresie ochrony porządku i spokoju w miejscach publicznych i współdziałający z właściwymi podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę
i bezpieczeństwo publiczne (Policję, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe itp.)

Tworzenie tej formacji w grudniu 2019 roku powierzono Markowi Januszewskiemu, który kieruje Strażą Gminną w Malechowie do dnia dzisiejszego. W pierwszym naborze do pracy w straży przyjęto dwóch funkcjonariuszy oraz pracownika administracyjnego. Przez
10 lat w szeregach jednostki zatrudnionych było w różnych okresach 4 strażników
i 13 pracowników cywilnych. Obecnie w referacie pracuje oprócz komendanta jeden strażnik gminny. Pierwszą siedzibą Straży Gminnej był budynek miejscowej Policji. Od marca 2016 siedzibą straży jest budynek Urzędu Gminy w Malechowie.

czytaj więcej »

Odpady w postaci części samochodowych w rejonie drogi Darskowo – Sierakowo Sławieńskie

04.07.2019

15:52

image001W dniu 12 czerwca 2019  roku w związku ze zgłoszeniem mieszkańców m. Darskowo w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej udali się w rejon skrzyżowania drogi na Darskowo i Sierakowo – Sławieńskie gdzie w pasie drogowym drogi gminnej w rejonie pól uprawnych znajdowały się porzucone odpady komunalne. Na podstawie oględzin ustalono, że w 6 workach kontenerowych typu big – bag znajdują  się części z rozebranych pojazdów samochodowych. W rejonie porzuconych odpadów znajdowało się także ogumienie pojazdów ciężarowych w ilości 12 sztuk.  Na miejscu dokonano przeszukania miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów, ewentualnie dokumentów pozostawionych przez sprawcę wykroczenia. Z miejsca oględzin sporządzono także dokumentację fotograficzną. Trwają czynności wyjaśniające w kierunku ustalenia i ukarania sprawcy porzuconych odpadów.

czytaj więcej »

Porzucone odpady budowlane w pasie drogowym

03.06.2019

09:36

image001W dniu 28 maja 2019 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej ujawnili w pasie drogowym drogi gminnej w m. Kusice miejsce nielegalnego porzucenia odpadów komunalnych w postaci gruzu budowlanego . Na miejscu przeprowadzono oględziny i przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalenia sprawców popełnionego wykroczenia. Przeprowadzone czynności doprowadziły do ujawnienia sprawcy porzuconych odpadów, którym okazał się mieszkaniec m. Kusice. Sprawca wykroczenia został ukarany grzywną na drodze postępowania mandatowego i zobowiązany do uprzątnięcia porzuconych odpadów budowlanych.

czytaj więcej »

Zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych w miejscowości Ostrowiec

25.04.2019

13:42

GospodarkaOdpadami(1)Urząd Gminy Malechowo zawiadamia, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w dniu 30 kwietnia 2019 roku w miejscowości Ostrowiec zostanie przeprowadzona przez PGK Koszalin Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Ogłoszenie do pobrania.

Stan techniczny budynków

23.04.2019

14:32

image001W dniu 12 kwietnia 2019 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna ujawniła zrujnowaną nieruchomość w miejscowości Gorzyca. Na podstawie wizualnej lustracji ustalono, że obiekt znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym mogącym stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających wewnątrz jak i w jego sąsiedztwie.

Mając powyższe na uwadze Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował w dniu 16 kwietnia br.  wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwestii podjęcia stosownych decyzji w przedmiocie stanu technicznego ujawnionego zrujnowanego obiektu tym razem w miejscowości Gorzyca.

czytaj więcej »

Zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych w miejscowości Karwice

11.04.2019

12:23

GospodarkaOdpadami(1)Urząd Gminy Malechowo zawiadamia, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w dniu 16 kwietnia 2019 roku w miejscowości Karwice zostanie przeprowadzona przez PGK Koszalin Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Ogłoszenie do pobrania.

 

 

Nielegalne termiczne przekształcanie odpadów komunalnych na posesji

09.04.2019

14:53

image001W dniu 1 kwietnia 2019 roku Straż Gminna w Malechowie w trakcie wykonywania czynności służbowych podjęła interwencję w stosunku do mieszkańca Malechowa, który w rejonie swojej posesji spalał odpady komunalne zielone w tym odzież i pojemniki z tworzywa sztucznego.  Właściciel posesji  w ten sposób dopuścił się nielegalnego termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów tj. o czyn z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 rokuo odpadach. Sprawca wykroczenia został ukarany grzywną na drodze postępowania mandatowego i zobowiązany do uprzątnięcia wypalonych odpadów.

czytaj więcej »

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

08.04.2019

14:14

image001W dniu 28 marca 2019 r. w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownik Straży Gminnej, wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Sławnie prowadzili kontrolę  nielegalnego spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Malechowo. W  trakcie wykonywanych kontroli  podjęli interwencję wobec osób  spożywających alkohol w miejscach zabronionych tym razem pod sklepem w miejscowościach  Ostrowiec i Borkowo. Siedem osób w tym (trzy  z m. Ostrowiec, dwie z m. Podgórki,  jeden z m. Borkowo i jeden z m. Laski)  zostało ukaranych grzywną na drodze postępowania mandatowego  w związku z popełnionym wykroczenia o czyn z art. 43¹ ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

czytaj więcej »

Zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych w miejscowości Sulechówko

04.04.2019

15:26

GospodarkaOdpadami(1)Urząd Gminy Malechowo zawiadamia, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w dniu 9 kwietnia 2019 roku w miejscowości Sulechówko zostanie przeprowadzona przez PGK Koszalin Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Ogłoszenie do pobrania.

Odpady w postaci części samochodowych w rejonie pól uprawnych.

01.04.2019

13:13

image002W dniu 25 marca 2019  roku w związku ze zgłoszeniem przedstawiciela firmy „Agroterm” w Ostrowcu  o porzuconych odpadach pracownicy Straży Gminnej udali się  w rejon miejscowości Ostrowiec. Na miejscu na polanie opodal pól uprawnych strażnicy ujawnili odpady komunalne w postaci części samochodowych. Na miejscu dokonano przeszukania miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów, ewentualnie dokumentów pozostawionych przez sprawcę wykroczenia.
Z miejsca oględzin sporządzono także dokumentację fotograficzną. Trwają czynności wyjaśniające
w kierunku ustalenia i ukarania sprawcy porzuconych odpadów.

czytaj więcej »
12345...407
  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku