herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

-

21.03.2019

07:40

Slajd strona

-

08.03.2019

07:05

SwietlicaKusice08032019

-

26.02.2019

14:14

Prow_leader26022019

Serwis informacyjno-usługowy dla firm

12.01.2019

08:23

BannerBiznesGovPL

czytaj więcej »

01.02.2018

15:12

Projekt - Kompetencje uczniow

Radosny świat przeszkolaka

01.02.2018

15:07

Projekt - Radosny swiat przedszkolaka

Projekt

31.01.2018

08:16

1

.

27.03.2017

10:04

Damian

PROW2014-2020

I N F O R M A C J A

W piątek 24 maja 2019 r. biuro meldunkowe Urzędu Gminy Malechowo obsługiwało będzie interesantów w sprawach z zakresu ewidencji ludności

i rejestru wyborców do godz. 11.00

Kategoria: aktualności

Zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych w miejscowości Ostrowiec

25.04.2019

13:42

GospodarkaOdpadami(1)Urząd Gminy Malechowo zawiadamia, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w dniu 30 kwietnia 2019 roku w miejscowości Ostrowiec zostanie przeprowadzona przez PGK Koszalin Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Ogłoszenie do pobrania.

Stan techniczny budynków

23.04.2019

14:32

image001W dniu 12 kwietnia 2019 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna ujawniła zrujnowaną nieruchomość w miejscowości Gorzyca. Na podstawie wizualnej lustracji ustalono, że obiekt znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym mogącym stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających wewnątrz jak i w jego sąsiedztwie.

Mając powyższe na uwadze Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował w dniu 16 kwietnia br.  wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwestii podjęcia stosownych decyzji w przedmiocie stanu technicznego ujawnionego zrujnowanego obiektu tym razem w miejscowości Gorzyca.

czytaj więcej »

Zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych w miejscowości Karwice

11.04.2019

12:23

GospodarkaOdpadami(1)Urząd Gminy Malechowo zawiadamia, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w dniu 16 kwietnia 2019 roku w miejscowości Karwice zostanie przeprowadzona przez PGK Koszalin Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Ogłoszenie do pobrania.

 

 

Nielegalne termiczne przekształcanie odpadów komunalnych na posesji

09.04.2019

14:53

image001W dniu 1 kwietnia 2019 roku Straż Gminna w Malechowie w trakcie wykonywania czynności służbowych podjęła interwencję w stosunku do mieszkańca Malechowa, który w rejonie swojej posesji spalał odpady komunalne zielone w tym odzież i pojemniki z tworzywa sztucznego.  Właściciel posesji  w ten sposób dopuścił się nielegalnego termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów tj. o czyn z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 rokuo odpadach. Sprawca wykroczenia został ukarany grzywną na drodze postępowania mandatowego i zobowiązany do uprzątnięcia wypalonych odpadów.

czytaj więcej »

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

08.04.2019

14:14

image001W dniu 28 marca 2019 r. w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownik Straży Gminnej, wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Sławnie prowadzili kontrolę  nielegalnego spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Malechowo. W  trakcie wykonywanych kontroli  podjęli interwencję wobec osób  spożywających alkohol w miejscach zabronionych tym razem pod sklepem w miejscowościach  Ostrowiec i Borkowo. Siedem osób w tym (trzy  z m. Ostrowiec, dwie z m. Podgórki,  jeden z m. Borkowo i jeden z m. Laski)  zostało ukaranych grzywną na drodze postępowania mandatowego  w związku z popełnionym wykroczenia o czyn z art. 43¹ ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

czytaj więcej »

Zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych w miejscowości Sulechówko

04.04.2019

15:26

GospodarkaOdpadami(1)Urząd Gminy Malechowo zawiadamia, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w dniu 9 kwietnia 2019 roku w miejscowości Sulechówko zostanie przeprowadzona przez PGK Koszalin Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Ogłoszenie do pobrania.

Odpady w postaci części samochodowych w rejonie pól uprawnych.

01.04.2019

13:13

image002W dniu 25 marca 2019  roku w związku ze zgłoszeniem przedstawiciela firmy „Agroterm” w Ostrowcu  o porzuconych odpadach pracownicy Straży Gminnej udali się  w rejon miejscowości Ostrowiec. Na miejscu na polanie opodal pól uprawnych strażnicy ujawnili odpady komunalne w postaci części samochodowych. Na miejscu dokonano przeszukania miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów, ewentualnie dokumentów pozostawionych przez sprawcę wykroczenia.
Z miejsca oględzin sporządzono także dokumentację fotograficzną. Trwają czynności wyjaśniające
w kierunku ustalenia i ukarania sprawcy porzuconych odpadów.

czytaj więcej »

Kolejne porzucone odpady komunalne w pasie drogowym

01.04.2019

13:10

image001W dniu 8 marca 2019 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Straży Gminnej w Malechowie ujawnili w pasie drogowym tym razem drogi krajowej nr 6 na odcinku drogi w m. Pękanino - Niemica  miejsce nielegalnego porzucenia odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomości na terenie Gminy Malechowo. Na miejscu przeprowadzono  przeszukanie miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów (dokumentów) mogących doprowadzić do ustalenia sprawcy popełnionego wykroczenia. Przeprowadzone  czynności  doprowadziły do ustalenia  sprawcy wykroczenia, którym okazał się mieszkaniec  gminy.  Wezwany do siedziby Straży Gminnej w Malechowie odmówił przyjęcia mandatu karnego za popełnione wykroczenie. Z tych też względów Komendant Straży Gminnej w Malechowie w dniu 28 marca 2019 r. skierował w stosunku do sprawcy wykroczenia wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koszalinie.

czytaj więcej »

Zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych w miejscowości Przystawy

29.03.2019

09:51

GospodarkaOdpadami(1)Urząd Gminy Malechowo zawiadamia, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w dniu 2 kwietnia 2019 roku w miejscowości Przystawy zostanie przeprowadzona przez PGK Koszalin Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Ogłoszenie do pobrania.

Stan zdrowotny drzew w Ostrowcu

26.03.2019

08:54

image001W dniu 20 marca 2019 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych Straż Gminna na podstawie informacji jednego z mieszkańców ujawniła  w miejscowości Ostrowiec drzewa o złym stanie zdrowotnym. Na podstawie wizualnej lustracji ustalono, że drzewa znajdują się w nieodpowiednim stanie zdrowotnym mogącym stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób poruszających się po chodniku lub pojazdami po drodze publicznej.

Mając powyższe na uwadze w dniu 21 marca 2019 roku Komendant Straży Gminnej w Malechowie skierował wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwestii podjęcia stosownych decyzji w przedmiocie stanu zdrowotnego ujawnionych drzew w miejscowości Ostrowiec.

czytaj więcej »
12345...406
  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku