herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

-

10.07.2019

11:56

Damian

SlideshowKanalizacjaNiemica

-

08.03.2019

07:05

SwietlicaKusice08032019

-

26.02.2019

14:14

Prow_leader26022019

Serwis informacyjno-usługowy dla firm

12.01.2019

08:23

BannerBiznesGovPL

czytaj więcej »

01.02.2018

15:12

Projekt - Kompetencje uczniow

Radosny świat przeszkolaka

01.02.2018

15:07

Projekt - Radosny swiat przedszkolaka

Projekt

31.01.2018

08:16

1

Kategoria: aktualności

Matematyka na wesoło

23.01.2020

06:59

image00220 stycznia dzieci z PWD w Laskach, w ramach projektu, na zajęciach matematyczno - fizyczno-chemiczno - doświadczalnych wykonały dla swoich najukochańszych Babć i Dziadków prezenty. Za pomocą gipsu, który przeznaczony jest do robienia odlewów form i modeli rzeźbiarskich, wychowankowie stworzyli aniołki. Następnie pięknie je zapakowali i ozdobili wstążeczkami. Dzięki temu zadaniu zapoznali się z masą gipsową, sposobem jej wykonania. Utrwalili jednostki miar :1/2, 1/3, 1/4 itp. Kolejnego dnia zajęli się królową nauk- matematyką. Jest ona wszędzie, korzystamy z niej każdego dnia. Połączyli zatem przyjemne z pożytecznym i stworzyli własne gry planszowe. Wiadomo, że dzieci najlepiej uczą się poprzez zabawę. Wprowadzenie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w taki sposób dało świetne efekty i nie stanowiło dla nich żadnego problemu z liczeniem. Testując swoje gry ćwiczyli logikę, strategię, koncentrację i cierpliwość.

czytaj więcej »

Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo

22.01.2020

13:34

iZgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy Malechowo

 

1.Podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.Harmonogram dostępny jest w załącznikach nr 1 i 2 dostępnych pod adresem:http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358691

 

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

 

Kryteria dla szkół podstawowych udostępnione pod adresem :http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304720.

 

Kryteria dla przedszkoli udostępniono pod adresem http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304721


 

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Malechowo

22.01.2020

13:04

paragrafPrzewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2020 roku o  godz. 8.30 (wtorek), w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malechowo, odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Malechowo.

Proponowany porządek obrad  sesji :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Malechowo na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 394/2 i 394/3 w obrębie Pękanino, gmina Malechowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malechowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Malechowie.
 15. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 16. Zakończenie Sesji.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Wiesław Rosiński

 

 

Link do playera transmisji LIVE sesji :

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=malechowosesja
lub z szyfrowaniem
https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=malechowosesja

 

 

 

 

Posiedzenie komisji

22.01.2020

13:00

paragrafZgodnie z § 61 Statutu Gminy Malechowo Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malechowo odbędzie się wspólne posiedzenie Radnych.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski w sprawie zmian porządku posiedzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Omówienie projektów uchwał przygotowanych na XVII sesję Rady Gminy.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Malechowo

/-/ Wiesław Rosiński

Rekrutacja do projektu

22.01.2020

11:22

iW związku z trwającą realizacją projektu pn. ,,Dla dobra dzieci - rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo” Wójt Gminy Malechowo zaprasza do udziału w uzupełniającej rekrutacji do projektu.

Dokumenty można składać w dniach od 23 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. Rekrutację prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie w biurze projektu pokój nr 8 w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, środa od 7:15 do 15:15,
 • czwartek od 7:00 do 16:00,
 • piątek od 7:00 do 14:00
 • oraz w 13 placówkach wsparcia dziennego w Gminie Malechowo.

Rekrutacja skierowana jest do dzieci, które spełniają wymogi Regulaminu rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie, Malechowo 22a w biurze projektu pokój nr 8 lub ze strony www.gops.malechowo.ibip.pl, www.malechowo.pl:


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Umowa wsparcia projektowego


Zatwierdziła Monika Konarska
p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Malechowie

Bezpłatne badania mammograficzne

22.01.2020

07:45

image001Czy urodziłaś się w latach 1951-1970?

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

Wraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.

W tym roku uprawnienia do skorzystania z bezpłatnej mammografii nabywają Panie z rocznika 1970. Zapraszamy je gorąco do rejestracji na badania i zachęcamy do ich regularnego przeprowadzania. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów  kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Malechowo – 7  lutego 2020 w godzinach od 8.00 do 14.00 przy Urzędzie Gminy, Malechowo 22

 

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

czytaj więcej »

Projekt Laudato si' „Diecezjalna Mapa Zanieczyszczeń Powietrza"

22.01.2020

07:19

image001W ramach projektu nasza szkoła otrzymała mierniki do pomiaru czystości powietrza oraz emisji CO2  z eksploatacji urządzeń elektrycznych. Po zakończeniu projektu (początek marca) wszystkie pomiary będą dostępne na mapie on-line, dzięki czemu możliwe będzie określenie stopnia czystości środowiska naszego regionu. Uczniowie biorący udział w pomiarach będą autorami tej mapy oraz zaproponują sposoby ograniczania emisji zanieczyszczeń. Każdy zespół badawczy może wykonać pracę na ten temat (plakat, makieta, film, piosenka).

czytaj więcej »

Dzień Babci i Dziadka w SP Niemica

22.01.2020

07:15

image00221 stycznia 2019r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy uroczyście obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalne, artystyczne i taneczne zaproszonym gościom - swoim dziadkom. W ten sposób podziękowali swoim najbliższym za miłość, opiekę i wyrazili wdzięczność za niesioną pomoc.

czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

21.01.2020

14:44

 iw sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO informuje:

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)
projekty Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego
zostaną skierowane do konsultacji społecznych.

Dokumenty dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, II piętro sekretariat w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:30.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i wniosków do projektów dokumentów. Uwagi i wnioski w ramach trwających konsultacji społecznych mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej - na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - na adres srodowisko@wzp.pl z podaniem w tytule: POP;
3) ustnie do protokołu - osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 210, 70-506 Szczecin.
Czas trwania konsultacji: 21.01.2020 r. - 11.02.2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

Ogłoszenie o trwających konsultacjach społecznych wraz z projektami dokumentów dostępne jest pod adresem internetowym: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-projektow-uchwal-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-sprawie   

Szkolenie dla osób zainteresowanych O.Z.E.

21.01.2020

12:13

i"Fotowoltaika – Własna elektrownia słoneczna" oraz "Obniż Rachunki za prąd i gaz" to dwa główne tematy, które zostaną poruszone na szkoleniu w Koszalinie, które odbędzie się 29.01.2020 r., w godzinach 16:00 - 19:30 w Trawa Hotel Sport. Wstęp wolny!

 

KOSZALIN 29.01.2020 (środa)
Trawa Hotel Sport *
ul. Polnych Traw 1, 76-039 Koszalin
godz. 16:00-19:30
Info.Tel. 537 720 200

czytaj więcej »
12345...590
 • SzkodyUprawy
 • baner_SISMS
 • Inwestycje
 • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
 • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku