herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

12.05.2020

13:50

1(1)

!

24.03.2020

09:00

1(1)

-

13.03.2020

11:45

SlideshowDomKulturyMalechowo

!

13.03.2020

10:57

2(2)

12.03.2020

11:18

5(1)

Kategoria: aktualności

Komunikat Powiatowej PSP w Sławnie

26.05.2020

11:54

iW związku ze zdarzeniem, do jakiego doszło w dniu 17 maja 2020 r. związanego z wybuchem gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sławnie informuję, iż § 157.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) określa: "Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej."

Ponadto informuję, iż zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektu, budynku lub terenu zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 736, 1169 z późn. zm.) należy do obowiązków jego właściciela, zarządcy lub użytkownika.

1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

 • przestrzegać przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane, instalacyjne i technologiczne;
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość eakuacji;
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Jednocześni przypominam, że zgodnie z § 34.1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 109, poz. 719 z 2010 r.)

§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zniorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.

 

Komendant Powiatowej PSP w Sławnie

mł. bryg. mgr inż. Paweł Faryno

czytaj więcej »

Dożynki Gminne 2020 odwołane

19.05.2020

12:56

2Drodzy mieszkańcy! W związku z sytuacją panującą w Polsce i na świecie, postanowiliśmy odwołać imprezy zaplanowane na sezon letni oraz kluczowe dla naszej gminy - Dożynki Gminne 2020. Informujemy o tym z przykrością, bowiem była to trudna i głęboko przemyślana decyzja.

Jest ona jednak podyktowana dbałością o zdrowie i życie naszych mieszkańców.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zmiany w programie "Czyste Powietrze"

19.05.2020

08:25

3

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),

nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,

nowy regulamin naboru wniosków.

czytaj więcej »

Zbiórka krwi w Jeżyczkach

19.05.2020

07:34

4Zapraszamy do sąsiedniej gminy Darłowo - 24.05.2020 r.

Jak wiadomo, w naszym kraju brakuje krwi..., a każda forma pomocy jest na wagę złota.

Plakat

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Niemica

15.05.2020

09:58

i

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Malechowo uchwały z dnia 18.03.2019 r. Nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Niemica, gmina Malechowo, informujemy o możliwości zapoznania się z projektem planu miejscowego. Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski do załączonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do dnia 01.06.2020 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Malechowo, 76-142 Malechowo 22a lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@malechowo.pl lub planowanie@malechowo.pl.

czytaj więcej »

Pakiet pomocowy dla firm

15.05.2020

09:52

1

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, przygotowanych przez BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

Termin wprowadzenia poszczególnych rozwiązań z pakietu pomocowego dla firm jest uzależniony m.in. od przeprowadzenia zmian ustawowych, wymaganych notyfikacji KE, uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego oraz umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Wszystkie zaangażowane instytucje intensywnie pracują nad szybkim wdrożeniem proponowanych rozwiązań.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.bgk.pl/pakietpomocy/

Oferta wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

14.05.2020

14:57

iW związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, informujemy o dostępnych formach wsparcia udzielanych przez specjalistów za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej.

czytaj więcej »

Nabór na stanowisko wychowawcy w PWD Pękanino

14.05.2020

14:55

2

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko wychowawca. Miejsce wykonywania pracy: Placówka Wsparcia Dziennego w Pękaninie. 

Zatrudnienie: umowa o pracę w wymiarze 3/4 etatu - zastępstwo.

Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2020.

 

Modernizacja dróg wraz z odwodnieniem w Kosierzewie

14.05.2020

12:39

image001W związku ze zniszczeniem, a co za tym idzie ciągłym zapychaniem się przepustu na drodze do „fermy” w miejscowości Kosierzewo przepust ten wraz z odcinkiem drogi poddano gruntownej modernizacji. Wymieniono przepust na nowy DN 800, wykonano obmurowania wlotów, oczyszczono i uregulowano rów dopływowy. Ponadto w czasie prac wykonano odprowadzenie wody opadowej napływającej z Kosierzewa, a spływającej do tej pory albo po drodze albo poboczem, co przyspieszało proces jej degradacji. W czasie prac ułożono 77 mb odwodnienia liniowego.  Koszt inwestycji to 64 tys. zł, które w całości pokryto ze środków gminnych.

 

czytaj więcej »

Trzeci etap znoszenia obostrzeń od 18 maja

14.05.2020

09:53

01

Od 18 maja rozpocznie się trzeci etap łagodzenia obostrzeń, co stanowi przedostatni etap odmrażania gospodarki i powrotu do życia sprzed wybuchu pandemii koronawirusa. Od 18 maja: Mogą działać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

czytaj więcej »
12345...608
 • SzkodyUprawy
 • baner_SISMS
 • Inwestycje
 • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
 • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku