herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

07.04.2020

10:15

Natalia

1

!

24.03.2020

09:00

1(1)

!!

23.03.2020

07:56

Natalia

Komuniktat www

-

13.03.2020

11:45

SlideshowDomKulturyMalechowo

!

13.03.2020

10:57

2(2)

Bartolino [Bartholin, Bartlin, Bartin]

12.01.200709:43

zarys historii: wieś o metryce średniowiecznej. W źródłach wymieniana w 1267, 1268, 1269, 1275, 1308 i w źródłach z okresu nowożytnego. W XV- XVI wieku lenno rodu von Ramel. Na początku XVII wieku w rękach rodziny von Palbitzky, a następnie von Münchow. W 1728r. Jerzy Fryderyk von Münchow sprzedał majątek Zofii Małgorzacie von Natzmer z domu Damitz. Po jej śmierci majątek odziedziczyła córka i zięć major Klaus Jürgen von Zastrow, który w 1747 r. dobra wykupił i stał się właścicielem. Od XIX wieku własność rodu von Schlieffen. W ostatniej ćwierci XVIII wieku, znajdowała się tu siedziba szlachecka i folwark. We wsi stało 15 domów. W 1928 r. właścicielem majątku, do którego należał folwark Miłobądz, był Hans Nikolaus von Schlieffen. Majątek liczył wówczas 654 ha gruntów, w tym 123 ha lasów. We wsi znajdował się młyn wodny. Po 1945 roku majątek upaństwowiony. Na bazie dawnego majątku i zespołu podworskiego z dworem i budynkami gospodarczymi, powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Aktualnie we wsi mieszka 128 osób.

położenie, fizjografia terenu, krajobraz: 2 km na wschód od Niemicy; przy drodze lokalnej Niemica-Sulechowo; o głównym układzie komunikacyjnym o kierunku północ-południe, ustawiony2.gifm prostopadle do tej drogi; teren lekko pofałdowany, graniczący od północy z terenami podmokłymi doliny rzeki Grabowa na skraju skłonu pradoliny; krajobraz otwarty rozległych pól i łąk.

układ wsi: czytelny; ulicówka, w oparciu o jedną oś kompozycyjną, ustawioną prostopadle do drogi lokalnej, w części północnej zamknięta kompleksem zabudowy folwarcznej i dworem, obustronnie obudowanej zabudową odsuniętą od drogi wewnętrznej o szerokość ogrodów, kontynuowana w części południowej, za skrzyżowaniem, po stronie wschodniej.

zabudowa mieszkalna i gospodarcza: zabudowa mieszkalna murowana, częściowo (szczyty) szachulcowa lecz tynkowana o dachach dwuspadowych lub dwuspadowych z naczółkami, krytymi przeważnie dachówkami cenmentowymi, parterowa. Zabudowa gospodarcza murowana,1.gif częściowo szachulcowa (drugie kondygnacje stodół), obudowująca podwórza gospodarcze

obiekty sakralne: krzyż przydrożny na skrzyżowaniu dróg

obiekty przemysłowe: stacja transformatorowa

założenia folwarczne i dworskie: zespół dworsko-folwarczny z ogrodem znajduje się w północnej części wsi, na terenie lekko wyniesionym, na południowej krawędzi pradoliny Grabowej, z drogą dojazdową od południa obsadzoną aleją lip i kasztanowców. Całość założenia zakomponowano wzdłuż osi płn-pd, która pokrywa się z przebiegiem alei dojazdowej do dworu usytuowanego na zamknięciu osi kompozycyjnej od północy. Dwór poprzedza prostokątne podwórze z zabudową gospodarczą, podzielone aleją dojazdową na dwie symetryczne części. Do dworu po stronie północnej przylega ogród i sad zajmujący zbocze pradoliny. (Karta zespołu dworsko-folwarcznego, M.Bobrowska 1999r.)

zieleń komponowana, parki, cmentarze:
Park - na podstawie analizy materiałów kartograficznych oraz wizji lokalnej (16 maja br.) stwierdzono, że w zespole dworskim istniał niewielki ogród o charakterze użytkowym oraz sad. Głównym walorem przyrodniczo-krajobrazowym miejscowości były aleje kasztanowców i lip, które wycięto w latach 30-tych XX w. na polecenie ówczesnego właściciela majątku - Hugo Volberta. Na terenie założenia zachował się pojedynczy okaz lipy w sąsiedztwie dworu po płn.-wsch. stronie oraz odcinek alei lipo i kasztanowców wzdłuż drogi dojazdowej do dworu.
Cmentarz - nieczynny, d. ewangelicki, oddalony o ok. 600m na południe od zabudowań wsi, otoczony polami uprawnymi, po wschodniej stronie drogi polnej. Założony w połowie XIX w., o powierzchni 0,42ha, założony na planie czworokąta, nieogrodzony, o czytelnych granicach, z zatartym układem kwater, ze śladami pochówków, z elementami kamiennych nagrobków i żeliwnych krzyży. W drzewostanie wyróżniają się okazy starodrzewu z gatunków: jesion, dąb, klon, modrzew i żywotnik zachodni. (Karta cmentarza, H.Grecki 1989r.)odcinki alei kasztanowców wzdłuż drogi przecinającej wieś po stronie wschodniej i zachodniej, akcentujące wjazd/wyjazd do wsi odcinki alei i szpalerów lip, kasztanowców i jaworów wzdłuż polnej drogi w kierunku południowym do Krzekoszewa i Kusic, o nawierzchni brukowanej z miękkim poboczem.

stan zachowania: kompozycja urbanistyczna wsi pozostaje zdominowana przez założenie folwarczne i ustawiony na zamknięciu osi kompozycyjnej dwór. Zabudowa mieszkaniowa poprzedzona szerokimi przedogródkami, odsunięta od szerokiej drogi brukowanej i równoległej do niej drogi gruntowej tworzy charakter otwartego, pełnego przestrzeni wnętrza. Odmienny walor nadaje wsi zabudowa gospodarcza, jaka w formach masywnych, wysokich stodół lokalizowanych na zapleczu zagród szczególnie od strony wschodniej tworzy charakter skupionej i zwartej zabudowy.

stanowiska archeologiczne: na obszarze miejscowości zarejestrowano 27 stanowisk archeologicznych, na których stwierdzono 49 pozostałości osadniczych z następujących okresów:

 • Epoka kamienia (neolit) - 6 śladów osadniczych
 • Kultura łużycka - 1 ślad osadniczy, 1 osada
 • Okres rzymski - 1 ślad osadniczy
 • Okres starożytny - 3 ślady osadnicze
 • Okres wczesnośredniowieczny - 8 śladów osadniczych, 4 osady
 • Okres średniowieczny – 16 śladów osadniczych, 1 punkt osadniczy, 8 osad

 • SzkodyUprawy
 • baner_SISMS
 • Inwestycje
 • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
 • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku