herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

!

24.03.2020

09:00

1(1)

!!

23.03.2020

07:56

Natalia

Komuniktat www

!

13.03.2020

10:57

2(2)

12.03.2020

11:18

5(1)

Jarmark ODWOŁANY

10.03.2020

13:37

1

Białęcino [Bolenthin, Balenthin]

12.01.200709:44

zarys historii: osada wczesnośredniowieczna założona na zapleczu grodziska w Ostrowcu. Na jej miejscu w okresie średniowiecza wykształciła się wieś, która do XVI wieku była lennem rodu von Ramel. W źródłach wymieniana w 1324, 1333, 1347 i w źródłach z okresu nowożytnego. W XVII wieku włączona w klucz dóbr rodu von Podewils z siedzibą rodową w Ostrowcu. W XVIII wieku istniał tu niewielki folwark należący do Friedricha Heinricha von Podewils. W tym czasie we wsi stało 13 domów. We wsi gospodarowało 9 chłopów i 3 zagrodników. W połowie XIX wieku folwark w randze majątku ziemskiego, nabył Oskar von Schimmelpfennig z Ostrowca. W 1928 r. właścicielem majątku, liczącego 717 ha gruntów w tym 625 ha lasów, był Feliks Vogel. We wsi znajdowała się leśniczówka.W 1945 roku istniejący we wsi zespół dworski został zniszczony, pozostały tylko fragmenty parku.

położenie, fizjografia terenu, krajobraz: 1,5 km na południowy wschód od Ostrowca; miejscowość położona nad północną częścią skłonu pradoliny rzeki Grabowa, równolegle do kierunku rzeki, na terenie pofałdowanym, z rozległymi otwarciami krajobrazowymi pomiędzy zabudową i zgwałtownie piętrzącym się wzniesieniem po północnej stronie drogi wewnętrznej; od południa granicząca z podmokłymi terenami łąk, od północy z terenami pól;

układ wsi: ulicówka

zabudowa mieszkalna i gospodarcza: zabudowa mieszkalna: ceglana lub szach./cegl., o prostych formach architektonicznych, w większości parterowa, kryta dachami dwuspadowymi, z naczółkami, trzy- lub pięcioosiowa,

obiekty sakralne: brak

obiekty przemysłowe: wieża transformatorowa

założenia folwarczne i dworskie: brak 

zieleń komponowana, parki, cmentarze: Cmentarz nieczynny, d.ewangelicki, z połowy XIX w., pow. 0,56ha, oddalony około 700m na płn.-wsch. od zabudowań wiejskich, po zachodniej stronie drogi w kierunku Ostrowca, w lesie. (Na mapie z k.XIXw. cmentarz był na terenie bezleśnym). Teren równy, o czytelnych granicach z fragmentami kamiennego fundamentu ogrodzenia, wzdłuż granicy zachodniej odcinki przerośniętego szpaleru buka, teren porośnięty podrostem samosiewów drzew i krzewów o zatartym rozplanowaniu kwater, z licznymi śladami mogił, fragmentami kamiennych płyt nagrobnych, podstaw zdewastowanych żeliwnych krzyży i ogrodzeń nagrobnych. W sąsiedztwie zachodniej granicy cmentarza zachował się pomnik poległych podczas I wojny światowej żołnierzy - mieszkańców Białęcina.

stan zachowania: czytelny układ kompozycyjny i zabudowa zachowana w dużej części;

stanowiska archeologiczne: na obszarze miejscowości zarejestrowano 6 stanowisk archeologicznych, na których stwierdzono 9 pozostałości osadniczych z następujących okresów chronologicznych:

  • Epoka kamienia - 1 ślad osadniczy
  • Kultura pomorska - 1 ślad osadniczy
  • Okres lateński - 1 cmentarzysko
  • Okres wczesnośredniowieczny - 2 osady
  • Okres średniowieczny - 3 ślady osadnicze, 1 punkt osadniczy

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku