herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

01.02.2018

15:12

Projekt - Kompetencje uczniow

Radosny świat przeszkolaka

01.02.2018

15:07

Projekt - Radosny swiat przedszkolaka

Kalendarz imprez 2018

01.02.2018

09:00

KALENDARZ IMPREZ 2017

czytaj więcej »

Projekt

31.01.2018

08:16

1

.

27.03.2017

10:04

Damian

PROW2014-2020

Aplikacja mobilna

03.01.2017

07:43

baner_AM

czytaj więcej »

Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

23.03.2016

09:20

Natalia Kaczmarska

SlideshowPunktInformacjiDlaOsobNiepelnW Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie od stycznia 2016 r. działa Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Dokumenty, plany GCZK

09.12.200811:12


Nazwa usługi:

1.    Rekompensata utraconego wynagrodzenia lub dochodu w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych
Wymagane dokumenty:
a)    wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki
b)    zaświadczenie (w zależności od rodzaju źródła dochodu):
- o wysokości kwoty miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego poprzedzającego ćwiczenia wojskowe (wydaje pracodawca);
- o kwocie dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych (wydaje naczelnik urzędu skarbowego)
- o utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej i wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego (wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta).
c)    zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych
d)    ksero dowodu osobistego

2.    Uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny1 
Wymagane dokumenty:
a)    wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny
b)    zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub oświadczenie o braku dochodów
c)    zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych) lub zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
d)    zaświadczenie o odbywaniu, z określeniem trwania służby wojskowej
e)    kserokopia aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka
f)    w przypadku zasądzonych na dziecko prawomocnym wyrokiem alimentów – ksero wyroku sądowego
g)    ksero dowodu osobistego

3.    Uznanie żołnierza za samotnego
Wymagane dokumenty:
a) wniosek o uznanie żołnierza za samotnego,
b) oświadczenie żołnierza, iż nie jest w związku małżeńskim, prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmując lokal mieszkalny/dom, w którym jest zameldowany na pobyt stały i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu/domu,
d) zaświadczenie o odbywaniu z określeniem trwania służby wojskowej,
e) ksero dowodu osobistego.

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Malechowie, 76 – 142 Malechowo 22a
Referat Organizacyjno – Administracyjny
Podinsp. ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Tel: (94) 314 05 80

Sposób załatwienia sprawy
Rozstrzygnięcie ma formę decyzji administracyjnej.

 

1)Na podstawie decyzji Wójta Gminy Malechowo o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodziny oraz wniosku żołnierza, wydawana jest druga decyzja – o przyznaniu zasiłku na utrzymanie członków rodziny, którą wydaje:
- dowódca jednostki wojskowej – w stosunku do żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową i absolwenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe,
- komendant jednostki organizacyjnej obrony cywilnej – w stosunku do poborowego odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej.
Zasiłek na utrzymanie członka rodziny przysługuje od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, jednakże nie wcześniej niż od dnia stawienia się do zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo zasadniczej służby w obronie cywilnej do dnia zwolnienia z tej służby.

 

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku