herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

!

24.03.2020

09:00

1(1)

!!

23.03.2020

07:56

Natalia

Komuniktat www

!

13.03.2020

10:57

2(2)

12.03.2020

11:18

5(1)

Jarmark ODWOŁANY

10.03.2020

13:37

1

Drzeńsko [Drenzig]

12.01.200709:50

zarys historii: Wieś chłopska założona w XVI wieku, na gruntach majątku rodu Podewilsów z Krągu. W źródłachwspomniana po raz pierwszy w 1590 roku. W 1705 r. z gruntów wiejskich wydzielono niewielki folwark Zalesie, a w 1824 r. kolejny folwark we Włodzisławiu. W połowie XVIII wieku wybudowano we wsi młyn, a w 2 połowie tamtego stulecia następny. W 1784 roku we wsi gospodarowało 12 chłopów i było 15 domów. Było tam również gospodarstwo nauczyciela. 1800 roku, we wsi założono cegielnię. Zarówno wieś jak i oba wspomniane wyżej folwarki należały do 1859 do rodziny Podewilsów z Krągu. W 2 połowie XIX wieku, na gruntach wiejskich powstał niewielki majątek, którego właścicielem w 1928 roku był Wilhelm Block. Majątek liczył 59 ha gruntów. Aktualnie wieś liczy 59 mieszkańców.

3.gif

położenie, fizjografia terenu, krajobraz: 1,5 km na wschód od wsi Zielenicy, przy bocznej drodze prowadzącej z Lejkowa do Ostrowca; teren pofałdowany, z wzniesieniem od strony drogi lokalnej z Zielenicy, gdzie tuż za dużym kompleksem leśnym, przez jaki przebiega, następuje gwałtowne otwarcie i atrakcyjna ekspozycja miejscowości; powyżej wsi, po wschodniej stronie, na wydatnym wzniesieniu znajduje się punkt obserwacyjny na drewnianej wieży, służącej obecnie do prowadzenia obserwacji w okresie zagrożenia pożarowego; kompleks zabudowy zlokalizowany z zabudowa zlokalizowany na terenie płaskim, otoczony łąkami, ograniczonymi bliskimi ścianami linii lasów

układ wsi: ulicówka, o układzie komunikacyjnym prostopadle ustawionym do drogi lokalnej Zielenica-Zalesie

zabudowa mieszkalna i gospodarcza: zabudowa mieszkalna ceglana lub szach./ceglana prosta, parterowa, trzy- lub pięcioosiowa, kryta dachami dwuspadowymi, wraz z zabudową gospodarczą tworząca obudowane podwórza; zróżnicowane układy ustawienia gospodarstwa w stosunku do drogi wewnętrznej, z domami mieszkalnymi we froncie lub cofniętymi od drogi, ale ustawionymi kalenicowo; 2.gif

obiekty sakralne: krzyż przydrożny

obiekty przemysłowe: wieża transformatorowa

założenia folwarczne i dworskie: brak

zieleń komponowana, parki, cmentarze:
Cmentarz nieczynny, d. ewangelicki założony w połowie XIX w., pow. 0,25ha. Oddalony na południe około 200m od zabudowań wsi, usytuowany w lesie po zachodniej stronie drogi, otoczony lasem. Teren cmentarza o spadku w kierunku zachodnim. Na planie czworokąta z odcinkami kamiennej podmurówki ogrodzenia wzdłuż granic cmentarza. Zatarty układ rozplanowania kwater, ze śladami mogił i elementami zdewastowanych płyt nagrobnych, żeliwnych krzyży i ogrodzeń pochówków. Drzewostan cmentarz i lasu uległ przemieszaniu. -drogi o zróżnicowanej nawierzchni: droga dojazdowa z Zielenicy od strony płd.-zach. o nawierzchni asfaltowej otoczona lasem, za skrzyżowaniem w kierunku wschodnim do Zalesia brukowana, na północ w kierunku Ostrowca o nawierzchni gruntowej, na południe od skrzyżowania brukowana z miękkim poboczem, poza zabudową wsi brukowana w części wzdłuż wiejskiej drogi przy zagrodzie nr 11 szpaler 8 lip dominanta krajobrazowa - wieża obserwacyjna na zalesionym wzgórzu po wschodniej stronie wsi.

stan zachowania: miejscowość o czytelnej kompozycji i zabudowie zachowanej w większej części; występują ubytki w zabudowie historycznej i gospodarstwa opuszczone

stanowiska archeologiczne: na obszarze miejscowości zarejestrowano 5 stanowisk archeologicznych, na których stwierdzono 8 pozostałości osadniczych z następujących okresów chronologicznych:

  • Kultura łużycka - 1 osada
  • Kultura pomorska - 1 ślad osadniczy
  • Okres wczesnośredniowieczny - 2 ślady osadnicze, 1 osada
  • Okres średniowieczny - 2 ślady osadnicze, 1 osada

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku