herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

-

21.03.2019

07:40

Slajd strona

-

12.03.2019

12:57

JarmarkWielkanocny2019

-

08.03.2019

07:05

SwietlicaKusice08032019

-

26.02.2019

14:14

Prow_leader26022019

Serwis informacyjno-usługowy dla firm

12.01.2019

08:23

BannerBiznesGovPL

czytaj więcej »

Zimowe utrzymanie dróg

01.12.2018

10:22

SlideshowZimoweUtrzymanieDrog

01.02.2018

15:12

Projekt - Kompetencje uczniow

Radosny świat przeszkolaka

01.02.2018

15:07

Projekt - Radosny swiat przedszkolaka

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Malechowo

15.05.201812:50

i

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXVII Sesję Rady Gminy Malechowo na dzień 18 maja 2018 roku na godz. 1200 (piątek),  która odbędzie się  w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malechowo.

Proponowany porządek obrad :

1.  Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) wnioski w sprawie zmian w porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu nr XXXVI/2018

2. Sprawozdanie Wójta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Wolne wnioski.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok,

2. zmiany Uchwały nr XXXV/299/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Malechowo na lata 2017 – 2023,

3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malechowo, gmina Malechowo,

4. przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Malechowo,

5. przyjęcia „oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Malechowo za 2017 r.”,

6. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Malechowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

7. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

                                                                                                      Z poważaniem

           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Jolanta Kieres

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku