herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

-

21.03.2019

07:40

Slajd strona

-

08.03.2019

07:05

SwietlicaKusice08032019

-

26.02.2019

14:14

Prow_leader26022019

Serwis informacyjno-usługowy dla firm

12.01.2019

08:23

BannerBiznesGovPL

czytaj więcej »

01.02.2018

15:12

Projekt - Kompetencje uczniow

Radosny świat przeszkolaka

01.02.2018

15:07

Projekt - Radosny swiat przedszkolaka

Projekt

31.01.2018

08:16

1

.

27.03.2017

10:04

Damian

PROW2014-2020

I N F O R M A C J A

W piątek 24 maja 2019 r. biuro meldunkowe Urzędu Gminy Malechowo obsługiwało będzie interesantów w sprawach z zakresu ewidencji ludności

i rejestru wyborców do godz. 11.00

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Malechowo

29.11.201810:34

paragrafNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na III Sesję Rady Gminy Malechowo VIII kadencji samorządowej na dzień 05 grudnia 2018 roku na godz. 12.00 (środa), która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malechowo.

Proponowany porządek obrad:
1.  Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) wnioski w sprawie zmian w porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Malechowo.
2. Sprawozdanie Wójta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1.w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok,
2.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2018-2028,
3.w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Malechowo na lata 2018-2032 (aktualizacja)”,
4. w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malechowo,
5.w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów, udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego rządowego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
6.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych  wieloletnim rządowym  programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
7.w sprawie zmiany uchwały Nr XV/169/2004 Rady Gminy w Malechowie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej.
8.w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Malechowo.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych oraz Sołtysów.
6. Zakończenie Sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Rosiński

 

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku