herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

07.04.2020

10:15

Natalia

1

!

24.03.2020

09:00

1(1)

!!

23.03.2020

07:56

Natalia

Komuniktat www

-

13.03.2020

11:45

SlideshowDomKulturyMalechowo

!

13.03.2020

10:57

2(2)

Informacja komisja - pozarządowi członkowie

09.01.202014:00

iInformujemy, że na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Malechowo http://ug.malechowo.ibip.pl// w zakładce Otwarty konkurs ofert zamieszczone jest ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2020 r.

Przedmiotem konkursu są zadania realizowane na rzecz społeczności Gminy Malechowo w celu wzbogacenia oferty w dziedzinach nim objętych. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Rodzaje zadań:

  1. w zakresie upowszechniania działalności kulturalnej,
  2. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2020 r.

Oferty kompletne, oddzielnie dla każdego zadania, podpisane, oznaczone nazwą oferenta oraz nazwą i numerem zadania, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Malechowo, w godzinach od 7.15 do 15.15 (czwartek 7.00  - 16.00, piątek 7.00 - 14.00).

Ponadto informujemy, iż Wójt Gminy Malechowo zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 19 grudnia 2019 r. otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie upowszechniania działalności kulturalnej oraz kultury fizycznej. Termin zgłaszania do 16 stycznia 2019.

a. Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

2b. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.

2d. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

2da. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

2f. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 , ostatnia zmiana: Dz.U. z 2019 r., poz. 1133) dotyczące wyłączenia pracownika.

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku