herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

!

24.03.2020

09:00

1(1)

!!

23.03.2020

07:56

Natalia

Komuniktat www

!

13.03.2020

10:57

2(2)

12.03.2020

11:18

5(1)

Jarmark ODWOŁANY

10.03.2020

13:37

1

Ostrowiec [de Wusterwicze, Wusterwitz]

12.01.200710:37

zarys historii: 6.gifWieś o metryce wczesnośredniowiecznej. W pobliżu wsi, na półwyspie jeziora Ostrowickiego w okresie VII-X wiek funkcjonowało grodzisko nizinne, pierścieniowate z wklęsłym majdanem. W sąsiedztwie grodziska w XIII wieku założona została wieś średniowieczna, wymieniana w źródłach w 1345, 1456, 1503 i w źródłach nowożytnych. W XIV wieku była lennem rycerza de Wustrouits. Od połowy XV do połowy XVII wieku w rękach rodu von Ramel. W inicjatywy tej rodziny powstał tu w XV wieku kościół. W połowie XVII wieku, przez krótki czas właścicielem majątku w Ostrowcu był Niclas von Below zmarły w Ostrowcu w 1653 r. Od 1664 roku majątek przeszedł w ręce rodu von Podewils z Krągu. Własnością tej rodziny majątek pozostawał do 1858 r. W XVII wieku Podewilsowie wybudowali w Ostrowcu barokowy dwór, rozbudowany w XVIII wieku i zespół zabudowy gospodarczej. W ostatniej ćwierci XVIII wieku we wsi oprócz folwarku głównego i trzech poza obrębem wsi, znajdowało się 13 gospodarstw chłopskich i 2 zagrodnicze i 16 kolonistów. Wieś liczyła 32 domy, była tam też karczma i kuźnia. W 1858 roku majątek kupił Oskar Schimmelpfennig, a następnie pod koniec XIX wieku nabył go książe Heinrich von Pless z Górnego Śląska.W 1928 roku był w rękach Heinricha von Stenzel, po czym nabył go Horst von Wolff, poległy w Rosji w 1941 r. Jego żoną była Urszula z domu Görlitz. W 1928 r. majątek liczył 641 ha gruntów. We wsi znajdowały się ponadto dwa małe majątki: jeden liczący 23 ha należał do Paula Klatta, drugi liczący 30 ha ziemi był własnością Johanna Villbrandta. Po 1945 r. na gruntach majątku i zespołu folwarcznego utworzone zostało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Aktualnie we wsi mieszka 771 mieszkańców.

położenie, fizjografia terenu, krajobraz: 10 km na południe od Sławna; tren plaski; otoczenie rozległymi polami i łąkami; w części północno wschodniej graniczy z zachodnią linią brzegowa jeziora Ostrowieckiego

3.gif układ wsi: wielodrożny, składający się z kilku zespołów zabudowy, o różnym sposobie zagospodarowania; dominuje zabudowa wzdłuż drogi lokalnej na kierunku północ - południe, wzmocniona po stronie wschodniej kompleksem pałacowo –parkowym, powiązanym z lokalizacją kościoła i kompleksem folwarcznym, a po stronie zachodniej zespołem zagród, obudowujących ściśle dwie równoległe do siebie, a prostopadłe do drogi przelotowej drogi wewnętrzne

zabudowa mieszkalna i gospodarcza: zróżnicowana, zagrodowa, małomiasteczkowa i zespół zabudowy blokowej współczesnej

obiekty sakralne: Kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża, kam./mur., XV w., gotycki, 1.gif przebudowany w latach 1664-1665, remontowany w latach 1881, 1938, z barokowym wyposażeniem, nr rej. 159 z dnia 15.10.1958 r., figura św.Józefa

obiekty przemysłowe: dwie wieże transformatorowe

założenia folwarczne i dworskie: zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem znajduje się w płd.-wsch. części miejscowości, w sąsiedztwie jeziora Ostrowieckiego. Pałac barokowy, mur./tynkowany, 3 ćw. XVII w., k.XIX w., nr rej. 160 z dnia 15.10.1958 r. W zespole zabudowy gospodarczej folwarku przetrwały zabytkowe obiekty: gorzelnia, mur., pocz.XX w., wozownia, mur./kam., pocz. XX w., dwa budynki gospodarcze, mur., pocz. XX w.

zieleń komponowana, parki, cmentarze:
Park pałacowy o pow. 2,30 ha, XIX w., krajobrazowy nr rej. 160 z dnia 15.10.1958 r. 2.gif
Buk zwyczajny w wieku ok. 250 lat -pomnik przyrody Orz.nr 20 z dnia 15.09.1954r.
Cmentarz przykościelny o pow. 0,15 ha, założony w XV w., na niewielkim wzniesieniu, z betonowym płotem, z fragmentami kamiennej podmurówki dawnego ogrodzenia, wzdłuż granic cmentarza nasadzono szpaler drzew. Na cmentarz znajduje się kwatera grobów rodziny Stenzlów z 30-tych lat XX w.
Cmentarz komunalny o pow. 0,72 ha założony w 1960r. na płn. krańcu wsi, przy drodze do Smardzewa.
- drogi o nawierzchni asfaltowej, od strony zachodniej (Podgórki) odcinki alei lip, dębów, buki,
- droga dojazdowa od płd. (Polanów) z odcinkiem alei 40 buków -pomnik przyrody orz. nr 22 z dnia 15.09.1954r.
- droga dojazdowa od płn. (Sławno) z odcinkiem alei42 lip - pomnik przyrody orz. nr 136 z dnia 30.06.1971r.

4.gifstan zachowania: stan pierwotnego rozplanowania miejscowości jest różny w różnych jej częściach; największej dewaloryzacji uległ w części środkowej, gdzie wprowadzono stosunkowo dużą ilość współczesnej zabudowy uzupełniającej; zachował się dość dobrze w kompleksie kościół – pałac– folwark –park (nie uwzględniając stanu technicznego poszczególnych budynków i terenów), podobnie jak zespół zabudowy w części wschodniej od strony dojazdu od strony Podgórek

stanowiska archeologiczne: na obszarze miejscowości zarejestrowano 12 stanowisk archeologicznych, na których stwierdzono 13 pozostałości osadniczych z następujących okresów chronologicznych:

  • Okres mezolitu - 2 ślady osadnicze
  • Okres starożytny - 1 ślad osadniczy
  • Okres wczesnośredniowieczny - 4 ślady osadnicze, 1 grodzisko
  • Okres średniowieczny - 5 śladów osadniczych

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku