herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

12.05.2020

13:50

1(1)

!

24.03.2020

09:00

1(1)

-

13.03.2020

11:45

SlideshowDomKulturyMalechowo

!

13.03.2020

10:57

2(2)

12.03.2020

11:18

5(1)

Straż Gminna Malechowo

 

logo SG

Straż Gminna  Malechowo

Malechowo 22A

76-142 Malechowo

tel./fax. - 94 31 55 370

tel. kom. 531 932 434

e-mail: sg@malechowo.pl


Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek - środa      7.15 - 15.15,
czwartek                        7.00 - 16.00,   
piątek                             7.00 - 14.00.

Straż Gminna w Gminie Malechowo została utworzona na mocy Uchwały Nr XX/188/2008 r. Rady Gminy Malechowo w dniu 30 czerwca 2009 r. 
Straż Gminna została umiejscowiona w strukturze Urzędu Gminy jako samorządowa umundurowana formacja, powołana do ochrony porządku publicznego.

Straż działa na podstawie:
1.    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych( Dz. U. Nr. 123, poz. 779
z późn. zm.) i Rozporządzeń wykonawczych,
2.    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.),
3.    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.),
4.    Regulaminu Straży Gminnej w Malechowie.

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne, wynikające z zadań własnych Gminy w ramach posiadanych kompetencji.
Zgodnie treścią art. 11 ustawy o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) do zadań straży należy w szczególności:
1)   ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2)   czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3)   współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4)   zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5)   ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6)   współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7)   doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8)   informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9)   konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 Skład osobowy Straży Gminnej:
•    komendant  - Marek  Januszewski
•    st. strażnik  - Piotr  Hamplewski

Siedziba Straży Gminnej znajduje się w budynku Urzędu Gminy Malechowo, pok. 207 (IIpiętro).
Czas pracy Straży Gminnej wynika z bieżąco prowadzonej analizy zagrożeń oraz konkretnych zjawisk występujących na terenie gminy.
Strażnicy Straży Gminnej w Malechowie wykonują czynności służbowe na podległym terenie działania gminy Malechowo i obejmują swoim zasięgiem 43 miejscowości.

REJONY  ODPOWIEDZIALNOŚCI  SŁUŻBOWEJ

Gorzyca, Karwice, Karw, Karwiczki, Miłomyśl, Sęczkowo, Malechowo, Malechówko, Paproty, Paprotki, Przystawy, Pięćmiechowo, Pękanino, Grabowo, Białęcino, Białęciniec, Drzeńsko, Włodzisław, Zalesie, Kosierzewo, Ostrowiec, Borkowo, Laski, Darskowo, Lejkowo, Lejkówko, Kukułczyn, Sulechowo, Sulechówko, Święcianowo, Żegocino, Witosław, Zielenica, Niemica, Kusice, Kusiczki, Nowy Żytnik, Podgórki, Uniesław, Uniedrożyn, Krzekoszewo, Kawno, Bartolino.


Laserowy przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, o znaku fabrycznym LTI 20-20 TruCam - wykorzystywany był do kontroli prędkości w ruchu drogowym do dnia 30 listopada 2015 r.

W dniu 8 listopada 2016 r. Wójt Gminy Radosław Nowakowski wraz z Komendantem Straży Gminnej w Malechowie - Markiem Januszewskim, przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie - Zbigniewa Dankowskiego urządzenie laserowe. W związku ze zmianami w przepisach prawa polegającymi na odebraniu uprawnień do kontroli prędkości ruchu drogowego Strażom Gminnym z dnia 01.01.2016 r., zdecydowano się na użyczenie laserowego urządzenia do pomiaru prędkości Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie.

Fotolaser

 

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku