herb

Witamy na stronie Gmina Malechowo

07.04.2020

10:15

Natalia

1

!

24.03.2020

09:00

1(1)

!!

23.03.2020

07:56

Natalia

Komuniktat www

-

13.03.2020

11:45

SlideshowDomKulturyMalechowo

!

13.03.2020

10:57

2(2)

SULECHÓWKO [Klein Soltikow]

12.01.200710:48

zarys historii: 2.gif wieś dworska o metryce średniowiecznej. W XIII wieku razem z Sulechowem stanowiła własność biskupów kamieńskich. Pod koniec tamtego stulecia oddana w lenno rodzinie von Virchewitz, a pod koniec XV wieku w rękach Hansa von Schlieffen. Wówczas we wsi zbudowany został kościół, który w XIX wieku został wzniesiony od podstaw. Około 1840 roku w zespole folwarcznym zbudowany też został pałac. W XVII wieku majątek przejściowo stanowił też własność rodu von Ramel. W 1646 r. właścicielem był Zachariasz von Schlieffen, który sprzedał część majątku rodzinie von Münchow. W XVIII wieku część posiadłości kupił major Klaus Jürgen von Zastrow. W 1784 roku we wsi oprócz folwarku z siedzibą rycerską były 2 gospodarstwa chłopskie, 4 zagrodnicze. Stał kościół, karczma, kuźnia i 14 domów. W rękach rodziny Schliefenów Sulechówko pozostawało do 1945 roku. W 1928 r. majątek liczył 797 ha gruntów. W 1939 roku właścicielem był Limbrecht von Schlieffen, a majątek liczył 914 ha. W 1945 roku zespół dworski wraz z pałacem został zniszczony przez wojska Armii Czerwonej. Wg relacji Hubertusa Neuschäffera, w marcu 1945 roku zginęło wielu mieszkańców Sulechówka i Paprot. Aktualnie wieś liczy 216 mieszkańców. 3.gif

położenie, fizjografia terenu, krajobraz: 1 km na wschód od Sulechowa, bardzo urozmaicona  rzeźba terenu w części południowej, dojazdu do miejscowości od południa, łagodnieje gwałtownie w części północnej , gdzie zlokalizowano kompleks dwosko-folwarczny z parkiem; od południa otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo stanowi kompleks leśny, od północy pola i łąki

układ wsi: wieś folwarczna

5.gif zabudowa mieszkalna i gospodarcza: dawna zabudowa mieszkalna wsi skupiona była wzdłuż wschodniej strony drogi prowadzącej do folwarku i pałacu. Kościół ustawiony po przeciwnej stronie tej drogi stanowi dominantę architektoniczną odbieraną najpełniej w kierunku wschodniego wjazdu do wsi.

obiekty sakralne: Kościół par. pw. Św. Andrzeja Boboli, rzymsko-katolicki.
Neogotycki. Zbudowany około 1836r., remontowany na początku XX w. i w 1981r. Usytuowany w centrum wsi. Zbudowany z cegły na kamiennej pomurówce, otynkowany. Dach korpusu i hełm wieży kryty blachą. Orientowany, na planie prostokąta z kwadratową wieżą przy elewacji zachodniej i prostokątną zakrystią przy elewacji płd. Bryła zwarta, przykryta dachem dwuspadowym, wieża trójkondygnacyjna zwieńczona 6-boczną latarnią ze stożkowatym hełmem zakończonym kulą z krzyżem. 4.gif

obiekty przemysłowe:
- Gorzelnia, pocz. XX w. mur.
- Zespół dworsko-parkowy z folwarkiem
- Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem z połowy XIX wieku znajduje się w płn.-wsch. części wsi, po płn. stronie drogi przelotowej łączącej Lejkówko z Sulechowem. Z pierwotnego układu przestrzennego założenia zachował się park krajobrazowy, dziedziniec gospodarczy z gorzelnią oraz kolonia domków mieszkalnych - czworaków. Pałac ostatecznie rozebrano w 1971r.
- Zespół zabudowań folwarcznych: gorzelnia, pocz.XX w., mur., budynki czworaków nr 3, 4, 5, 6, 8 i 13, ok. 1920r., mur., pomieszczenie gospodarcze czworaka nr 13, ok. 1920r., mur. (ewidencja konserwatorska)

zieleń komponowana, parki, cmentarze:
Park pałacowy krajobrazowy założony około połowy XIX wieku, o powierzchni 5,17 ha, wpisany do rejestru zabytków wraz z ruiną pałacu nr 943 z dnia 15.02.1977r. Położony na terenie równinnym, na planie nieregularnego wielokąta. Po stronie wschodniej granicę wyznacza ogrodzenie z metalowej siatki, od południa droga wiejska o nawierzchni utwardzonej, od zachodu droga asfaltowa, a do północy park łączy się z dziedzińcem folwarcznym. Pałac był usytuowany na polanie w północnej części parku - obecnie w tym miejscu znajduje się pusty plac. W składzie gatunkowym drzewostanu występują gatunki rodzime lub dawno introdukowane: klony, dęby, jesiony, brzozy, graby i kasztanowce. Brak systematycznych prac pielęgnacyjnych, ostateczna rozbiórka pałacu - głównego elementu kompozycyjnego zespołu, wykorzystanie alei parkowej wzdłuż wschodniej granicy parku jako drogi dojazdowej na podwórze folwarczne - spowodowały zatarcie pierwotnego rozplanowania układu przestrzennego parku.
Cmentarz przykościelny rzymsko-katolicki, d.ewangelicki, przy kościele par. Św.Andrzeja Boboli, założony w XVIII wieku, pow. 0,27ha. Położony w centrum wsi, po płd.-zach. stronie skrzyżowania dróg z Lejkowa do Sulechowa i drogi z miejscowości Witosław. Teren cmentarza o lekkim spadku ku płn., od strony wschodniej wzdłuż granicy cmentarza fragment kamiennego muru oporowego ze szpalerem drzew: jesiony, kasztanowce, lipy. Cmentarz częściowo ogrodzony od płd., łączący się z terenem otaczającym plebanię zbudowaną w ostatnich latach. Część drzewostanu cmentarza: 2 jesiony, 2 kasztanowce i bluszcz pospolity forma kwitnąca - uznano za pomnik przyrody (orzeczenie 129/96 Dziennik Urzędowy Woj.Koszalińskiego z dnia 12.01.1996r., poz.7 oraz karta cmentarza, H.Grecki, 1989r.).
Cmentarz komunalny czynny, założony w połowie XIX w., o powierzchni 1,07ha. Położony w płd.-zach. części wsi po zachodniej stronie drogi do miejscowości Witosław (Sieraków), od północy graniczący z cmentarzem przykościelnym, od zachodu z polem, od płn. z lasem. Teren cmentarza z naturalnym spadkiem w kierunku płn., ogrodzony metalowym ogrodzeniem. Północna część cmentarza splantowana, jednolicie zadarniona z pojedynczym okazem starego dębu zarośniętego bluszczem pospolitym. Wzdłuż ścieżki przy zachodniej granicy cmentarza zachował się odcinek szpaleru kasztanowców, po stronie wschodniej przy drodze podwójny szpaler lip akcentuje granicę cmentarza. W południowej części cmentarza znajdują się kwatery z grobami z 2 poł.XX w. (Karta cmentarza H. Grecki, 1989r.)
Mauzoleum rodziny von Schlieffen wraz z cmentarzem rodowym założonym w 1 połowie XIX w., o pow. 0,17 ha. Cmentarz oddalony w kierunku południowym od zabudowań wsi, po wschodniej stronie drogi do osady Witosław. Położony na zalesionym wzgórzu, gęsty podrost zatarł granice cmentarza, rozplanowanie układu przestrzennego, a nawet układ leśnej drogi wiodącej na cmentarz. Teren nieogrodzony, silnie zakrzewiony i zadrzewiony. Jedynym śladem po rodowym cmentarzu szlacheckim jest mauzoleum datowane na 1 połowę XIX wieku. Datowanie to wydaje się niedokładne, przypuszczalnie jest to obiekt z XX w. jednak znacznie zniszczony, pozbawiony detalu architektonicznego, a także silnie zarośnięty krzewami uniemożliwiającymi dokładniejszą penetrację obiektu. Był to okazały obiekt architektoniczny, murowany z cegły, dwukondygnacyjny, z przyziemiem licowanym kawałkami granitu, wyżej różowym piaskowcem, z wejściem do krypty grobowej od północy, obudowanym zewnętrznymi dwubiegowymi schodami o granitowych stopniach. Górna kondygnacja z tarasem wyłożonym płytami różowego piaskowca z prostopadłościenną latarnią (?) która oświetlała wnętrze mauzoleum
- droga w kierunku południowym (Witosław) o nawierzchni asfaltowej z odcinkami alei i szpalerów kasztanowca, w obrębie wsi na wysokości cmentarza rodowego i cmentarza komunalnego odcinek z 4 rzędową aleją lip.

stan zachowania: założenie folwarczne i dworskie o nieczytelnym układzie i zdewastowanej zabudowie uzupełnione o przypadkowe, ale wielkoprzestrzenne realizacje współczesne; zespół zabudowy mieszkalnej, czytelny, ale przekształcony modernizacjami; drastyczne obniżenie walorów wnętrza miejscowości i ekspozycji gmachu kościoła poprzez budowę współczesnego obiektu domu parafialnego

stanowiska archeologiczne: na obszarze miejscowości zarejestrowano 9 stanowisk archeologicznych, na których stwierdzono 11 pozostałości osadniczych z następujących okresów chronologicznych:

  • Epoka kamienia - 2 ślady osadnicze
  • Kultura łużycka - 1 ślad osadniczy, 1 osada
  • Okres wczesnośredniowieczny - 2 ślady osadnicze, 3 osady
  • Okres średniowieczny - 1 ślad osadniczy

  • SzkodyUprawy
  • baner_SISMS
  • Inwestycje
  • SystemRozliczenZaWodeCmentarzeRodzina500plusStrazGminnaMalechowo ZOZMalechowo DARLOTGS_Proj_1_47(1)(1)(1)
  • srodek_mapa_img2(1) katalog_film_banner katalog_turystycznyogloszenia_bt

 

Portal mapowy dla Gminy Malechowo

31.03.2015

11:41

SlideshowMapaGminyW systemie można znaleźć informacje dotyczące danego obiektu – powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne.

czytaj więcej »

System SMS

25.03.2015

19:54

Wybierz kategorię wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.SlideshowSISMS

czytaj więcej »

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

02.03.2015

11:49

SlideshowDowodOsobistyNowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Tutaj dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

czytaj więcej »

Numery telefonów alarmowych w sprawie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Gminy Malechowo

10.12.2014

12:41

SlideshowAwarieWodociagiDNI POWSZEDNIE
- od godz. 7.00 - do godz. 15.15
tel. 943140589
 
DNI POWSZEDNIE
- po godz. 15.15 oraz DNI ŚWIĄTECZNE i WOLNE
tel. 668387416

Informacje

StopkaKalendarzImprez(3)

LogoKwartalnik

FolderPromocyjnyIkonka

SystemInformacjiPrzestrzennejIkonka

HarmonogramWywozuOdpadow

SISMS_stopka

GospodarkaOdpadami(1)

logo-ue-flaga

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Malechowo (C) Copyright 2018

Urząd nieczyny w dniu 4 marca 2015 roku